Vi versjonerer og tilpasser filmer for det norske markedet.

 

Ett typisk eksempel er at det foreligger en reklamefilm fra fabrikk/produsent som man ønsker å bruke i Norge, på denne må kanskje plakater/skilt endres, nye stemmer eller tekst må legges på.

 

Vi sørger for at bildene tilpasses det norske markedet, at lyd og stemmer spilles inn på norsk og mikses, at tekster og fonter kommer på plass.

Vi leverer ferdig resultat direkte til ønskede TV stasjoner ferdig

iht. tv-stasjonenes spesifikasjoner.