Oppdragsfilm

 

Vi leverer alle typer oppdragsfilm - produktpresentasjoner, film for facebook,

 

Fra ferdige store produksjoner som går over lang tid, og ned til

helt korte oppdrag som ofte kan bestå av ett enkelt opptak som

raskt klippes til en liten film.

 

Vi er gjerne med å utvikle ideer, tenke visualisering av problemstiullinger slik at disse blir tydelig kommunisert.

Basert på våre møter utvikler vi en liste over nødvendige opptak, samt helt konkrete beskrivelser av hva som må til for å løse oppdraget, vi lager ett storyboard, en slags tegneserie av filmen.

 

Når disse er godkjent kan opptakene begynne.

 

Etter opptaksperioden lager vii ett førsteutkast med lyd/musikk/voice over som vi viser til kunden, utifra tilbakemeldinger og diksusjoner med kunden tilpasses denne og den feridge filmen vil se dagens lys.

 

Når filmen er ferdig er det viktig å utnytte det potensiale som ligger i filmen, dette kan være bevisstgjøring rundt rutiner, slik at filmen blir brukt aktivt i presentasjoner mot nye kunder, men også at den blir publisert på internett, intranett og/eller i sosiale medier, vi bidrar med vår kompetanse slik at den ferdige filmen kan utnyttes maksimalt.