Groovy Entertainment produserer reklamefilm,

på alle nivåer og vi kan håndtere hele

produksjoner eller deler av en produksjon.

 

Om ønskelig så er vi med fra planleggingsfasen, vi

er med på å utarbeide manus, finne skuespillere,

musikk, voice over.

 

Vi planlegger innspillingen i minste detalj,

utarbeider storyboard, sørger for at alt det praktisk

kommer på plass, og at opptakene gjennomføres

innenfor budsjett, tid og iht. manus.

 

I etterarbeidsfasen utarbeider vi en ferdig film

som fremlegges for oppdragsgiver for endelig

godkjenning eller korreksjon.

 

Vi har laget reklamefilm for bl.a.

 

Karcher

Norsk brannvernforening

Mercedes-benz

Subaru

Comeon

Bettson